O mnie

Nazywam się Wojciech Małuszek i oferuję swoje usługi jako psycholog i psychoterapeuta w miastach: Ostrów Wielkopolski i Kalisz.

Przyjmuję osoby dorosłe, dzieci i młodzież.

Zapraszam to zapoznania się z informacjami na temat moich kwalifikacji i doświadczenia, dzięki którym zapewniam wysoką jakość świadczonych przez siebie usług.

Kwalifikacje:

Certyfikowany Psychoterapeuta legitymujący się Europejskim Certyfikatem Psychoterapii (ECP) wydanym przez European Association for Psychotherapy z siedzibą w Wiedniu

Magister psychologii – absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach dwóch specjalności: psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży

Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny – absolwent Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - podyplomowego szkolenia specjalistycznego w zakresie psychoterapii rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, poddający, zgodnie ze standardami tych towarzystw, swoją pracę systematycznej superwizjii

W trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwent licznych szkoleń z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii klinicznej

Uczestnik konferencji i sympozjów naukowych na temat psychologii klinicznej i psychoterapii

Twórca i były przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Seksuologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Doświadczenie:

Świadczenie usług jako psycholog i psychoterapeuta dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży w Poradniach Zdrowia Psychicznego w miastach Ostrów Wielkopolski i Kalisz, w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Leczenie nerwic, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania i zaburzeń seksualnych u dorosłych oraz zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży. Pomoc psychologiczna dla osób cierpiących z powodu psychoz i traumatycznych wydarzeń życiowych.

Staże studenckie i specjalizacyjne w szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, kardiologicznych, neurologicznych i pediatrycznych.