Oferta

Konsultacje
psychologiczne:

Konsultacje psychologiczne rozpoczynają proces pomagania w takim miejscu, jakim jest gabinet psychologiczny. Służą poznaniu osoby, która zgłasza się po pomoc, postawieniu wstępnej diagnozy i zaproponowaniu dalszej ewentualnej pomocy, jaką na przykład jest psychoterapia.

Konsultacji jest zwykle kilka. W przypadku osób dorosłych, psycholog rozmawia indywidualnie z osobą, która zgłasza się po pomoc. W przypadku dzieci i młodzieży, psycholog rozmawia zarówno indywidualnie z dzieckiem czy nastolatką lub nastolatkiem, jak i z rodzicami lub opiekunem prawnym. Rozmowa dotyczy nie tylko problemu, ale i całej historii życia.

Psychoterapia:

Oferuję Państwu indywidualną psychoterapię psychodynamiczną

Psychoterapia to metoda za pomocą której prowadzi się leczenie nerwic, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania i zaburzeń seksualnych u dorosłych i młodzieży. Psychoterapia to także sposób leczenia zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży. Psychoterapia jest także metodą pomocy dla osób cierpiących z powodu psychoz i kryzysowych sytuacji życiowych. Mogą z niej skorzystać osoby które odczuwają lęki, zaburzenia snu i nastroju, mają problem w relacjach z innymi ludźmi, w tym przede wszystkim problem w związku. Psychoterapia jest także pomocna dla osób, które mają problemy w pracy, trudności szkolne, mają problem z jedzeniem i nie są zadowolone ze swoje życia seksualnego. Warto aby z psychoterapii korzystały dzieci i młodzież, które mają problemy z zachowaniem. Psychoterapeuta pomaga także osobom, które utraciły kogoś bliskiego, borykają się z poważną chorobą lub przeżyły wypadek albo inną sytuację zagrażającą zdrowiu i życiu.

Psychoterapia polega na rozmowie prowadzonej na każdy, istotny dla pacjenta temat, bez tematów tabu. Rozmowy odbywają się podczas systematycznych sesji psychoterapii, na ściśle określonych zasadach, omawianych podczas wstępnych konsultacji psychologicznych. Pozwala to na zbudowanie bezpiecznej relacji pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem, w ramach której można omówić wszelkie trudności. W ten sposób psychoterapia umożliwia głębsze i lepsze zrozumienie siebie i wypracowanie trwałej zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu, sposobie myślenia i odczuwania. Dzięki temu psychoterapia może wpływać na redukcje dokuczliwych objawów i pomaga rozwiązywać nawet najpoważniejsze problemy życiowe. Psychoterapia jest procesem długotrwałym. Czas jej trwania i przebieg zależy od charakteru pacjenta i problemu, z którym się zgłasza. O kwalifikacji pacjenta do terapii decyduje psychoterapeuta w oparciu o przebieg kilku konsultacji wstępnych.

Badania psychologiczne:

Badania psychologiczne pozwalają na lepsze poznanie człowieka i postawienie bardziej trafnej diagnozy w procesie psychoterapii i leczenia psychiatrycznego. Wyniki badań psychologicznych są także niezbędne dla osób cierpiących na choroby i zaburzenia psychiczne, które ubiegają się o rentę i orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferuję badania psychologiczne osobowości, inteligencji i wskaźników organicznych zmian w Ośrodkowym Układzie Nerwowym dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia. Przeprowadzenie każdego badania wymaga zwykle kilku wizyt w gabinecie psychologicznym i kończy się wydaniem wyniku na piśmie. Badania przeprowadzane są indywidualnie.