Bezpośrednia rejestracja telefoniczna: 604 591 925

zakres usług

Oferta

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje to wstępne wizyty w gabinecie psychologicznym. Polegają na rozmowie na temat całej historii życia pacjenta i wszystkich istotnych obszarów jego funkcjonowania. Służą postawieniu wstępnej diagnozy i zaproponowaniu dalszej pomocy, np. w formie psychoterapii, jeśli są ku temu wskazania. W przypadku osoby dorosłej, jest to rozmowa indywidualna. W przypadku dzieci i młodzieży, oprócz rozmowy z pacjentem, przeprowadzana jest rozmowa z jego rodzicami lub opiekunem prawnym.

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna polega na rozmowach pomiędzy terapeutą a pacjentem, prowadzonych podczas systematycznie odbywanych, wcześniej zaplanowanych sesji. Rozmowy dotyczą życia pacjenta i jego trudności. W przypadku dzieci, sesja obejmuje często gry i zabawy oraz uwzględnia, gdy jest to konieczne, konsultacje z rodzicami. Szczegółowy przebieg i czas trwania psychoterapii jest ustalany indywidualnie, w zależności od diagnozy i cech osobowości pacjenta.

Psychoterapia służyć może: lepszemu zrozumieniu siebie, wypracowaniu zmiany w sposobie funkcjonowania, wsparciu i redukcji nieprzyjemnych objawów psychopatologicznych.

Wykorzystuje się ją w leczeniu następujących zaburzeń: lękowe, depresyjne, osobowości, odżywiania, zaburzenia i dysfunkcje seksualne, zaburzenia zachowania i emocji.

 

Badania psychologiczne

 Badania psychologiczne w celu pogłębienia diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej oraz do celów orzeczniczych (komisje ZUS i zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności). Obejmują badania osobowości, inteligencji, funkcji poznawczych. Prowadzone za pomocą rozmowy oraz testów i kwestionariuszy psychologicznych.

Close Menu